20 Pfenning dofrankovaná 10 Pfennig celinová obálka

250 Kč
Skladem (1 ks)
20 Pfenning dofrankovaná 10 Pfennig celinová obálka
Kategorie: Císařství
Kvalita: dopis
20 Pfenning dofrankovaná 10 Pfennig celinová obálka