Folienproblematik

Folienproblematik alebo o tom, ako uchovávať svoju zbierku.

Na filatelistickom trhu je v ponuke nepreberné množstvo úložných systémov pre naše zbierky. Ako ukazuje prax, nie všetky z nich sú ale vhodné, hlavne, ak zbierame klasické alebo medzivojnové známky. Problematika ukladania zbierok v moderných úložných systémoch, v nemecky hovoriacich krajinách tzv. "Folienproblematik", je riešená minimálne od 80.-tych až 90.-tych rokov 20.-teho storočia a mala dokonca až súdnu dohru. V tomto článku sa pokúsime stručne informovať, čoho sa "Folienproblematik" týka.

Klasické známky, medzivojnové známky ale aj známky z konca 40.-tych a začiatku 50.-tych rokov boli tlačené farbami na olovnatej báze. Plastové obaly vyrobené z tvrdého PVC obsahujú zmäkčovadlá na báze sulfidov, ktoré boli použité ako stabilizátor. Pokiaľ do takého plastového obalu uložíme známku obsahujúcu olovnatú farbu, nastane medzi sulfidom a olovnatou farbou chemická reakcia, výsledkom ktorej je vznik sulfidu olovnatého. Tento sulfid olovantý známku čiastočne alebo úplne zničí. Najcitlivejšie reagujú známky oranžové a červené, ale táto reakcia bola pozorovaná aj u známok iných farieb, ako napríklad žltej alebo zelenej. U známok s flourescenčnou prísadou bola pri dlhodobom skladovaní v obaloch z tvrdého PVC pozorovaná strata fluorescencie známky, t.j. obaly z tvrdého PVC nie sú vhodné ani pre skladovanie čsl. známok neskoršej povojnovej tvorby.

IMG_20231003_0003

Obr. 1: Prvá známka Pruska. Vľavo s perfektnými živými farbami, vpravo silne zčernená sulfidom olovnatým.

Podľa odporúčania Zväzu nemeckých znalcov (BPP) a aukčného domu Südphila je vhodné pre dlhodobé uskladňovanie klasických, medzivojnových a tesne povojnových známok nepoužívať obaly z plastov z tvrdého PVC ktoré obsahujú stabilizátory na báze sulfidov.

"BPP preto odporúča ako preventívne opatrenie k zamedzeniu znehodnotenia (známok) sulfidmi, aby známky boli skladované iba pod fóliami, ktoré boli vyrobené bez prídavku stabilizátorov obsahujúcich sulfidy." [1]

"Nepoužívajte (obaly z tvrdého) PVC v žiadnej forme pre dlhodobé skladovanie známok. Nie je to vhodné pre skladovanie známok - toto odporúčanie je mienené naozaj vážne. Podľa môjho názoru je jediným vhodným miestom pre PVC dosky odpadkový kôš." [2] (konkrétne Ib Krarup Rasmussen, dlhoročný manažér spoločnosti na spracovanie plastov).

IMG_20231003_0004

Obr. 2: Masaryk 1 Kč. Vľavo bezvadný exemplár, vpravo silne zčernená sulfidom olovnatým.

Vzhľadom na to, že na trhu existuje množstvo výrobcov úložných systémov pre poštové známky, je pomerne náročné sa v svetle vyšsie uvedeného zorientovať v tom, ktorý úložný systém je vhodný a ktorý nie. Nasledovný prehlaď pomôže zjednodušiť Vašu orientáciu:

Príklady správneho uloženia známok:

  • Obaly z polystyrénu (známky v hawidkách na vlastných alebo predtlačených listoch. Pozor - pokiaľ je známka v hawidke a hawidka je následne uložená v obale z tvrdého PVC, v tomto prípade hawidka známku neochráni).
  • Obaly z polyestru (napr. LB-Blatter od firmy Leuchtturm)
  • Obaly z polypropylénu (väčšinou albumy na dopisy)
  • Obaly z pergaminu (zásobníky s pergaminovými riadkami a medzistranami)

Príklady nesprávneho uloženia známok:

  • zásobníky s plastovými riadkami a/alebo plastovými medzilistami (rôzni výrobcovia)
  • predtlačené albumy s plastovými kapsami z tvrdého PVC (rôzni výrobcovia)
  • rozličné systémy používajúce kapsy z tvrdého PVC (rôzni výrobcovia)
  • kapsy z tvrdého PVC na dopisy (rôzni výrobcovia)
  • väčšina výmetových listov (vhodné na krátkodobý transport ale nie na dlhodobé skladovanie)

IMG_20231003_0002

Obr. 3: 60 hal. Hradčany, vľavo zachovaný exemplár s pôvodnou farbou, vpravo poškodenie sulfidom olovnatým.

Ako sme už spomínali, celá problematika obalov z tvrdého PVC mala súdnu dohru, keďže niektorí výrobcovia žalovali Petera Feusera z aukčného domu Südphila. Spor skončil nerozhodne (vzhľadom na protichodné predložené vedecké štúdie a znalecké posudky).

Výsledkom tohto sporu bolo, že v prípade kritiky obalov vyrobených z tvrdého PVC musí zaznieť nasledovné (týka sa to samozrejme Nemecka):

Pre tvrdenie: "Skladovanie známok vyrobených tlačiarenskými alebo papierovými farbami obsahujúcimi olovo v tvrdých PVC fóliách s obsahom síry by mohlo viesť k zmene farby alebo poškodeniu týchto známok." neexistujú žiadne spoľahlivé vedecké dôkazy na podporu tohoto tvrdenia. Tieto kritické pripomienky sú namierené proti všetkým výrobcom príslušenstva, ktorí predávali alebo stále predávajú tvrdé PVC fólie na filatelistické účely.

IMG_20231003_0005

Obr. 4: Emisia "Kde domov můj?" Prvá známka zľava zo zachovanou farbou, druhá a tretia poškodenie sulfidom olovnatým.

V našom eshope ponúkame výrobky firmy Leuchtturm, ktorá vyrába širokú škálu produktov pre uskladnenie známok a iných zberateľských predmetov. Popisy k produktom sme rozšírili o informáciu, z akého materiálu je produkt vyrobený tak, aby ste si vedeli vybrať produkt ktorý je pre Vás najlepší.

Čo sa týka nás, ja ako zberateľ známok klasického až povojnového obdobia svoju zbierku uchovávam v predtlačených albumových listoch značky Leuchtturm a LB listoch značky Leuchtturm, vyrobených z polystyrénu a polyesteru. Známky, ktoré predávame, potom skladujeme v zásobníkoch s pergaminovými riadkami a medzilistami (alebo na polystyrénových výmetových kartičkách) a dopisy v obaloch z polypropylénu.  Známky posielame v obaloch z tvrdého PVC - tu doporučujeme známky po obdržaní zásielky obratom zatriediť do zbierky. Opatrnosti pri skladovaní našich zberateľských pokladov nie je nikdy dosť.

Karol Magda

Použitá literatúra a iné zdroje: 

[1] Vyjadrenie BPP k problematike https://www.bpp.de/wissen/folienproblematik/

[2] Folienproblematik, Südphila, Peter Feuser Auktionen https://www.feuser-auktionen.de/folienproblematik/

[3] Prehľad použitých materiálov u produktov firmy Leuchtturm nájdete tu.